Cổng thông tin điện tử huyện Hòn Đất

Nông thôn mới

Xem với cỡ chữAA

Hội nghị tổng kết sản xuất vụ Đông Xuân 2015-2016 triển khai nhiệm vụ sản xuất vụ Hè thu, Thu đông 2016

(08:17 | 05/04/2016)

            Ngày 24/3/2016, Ủy ban nhân dân huyện Hòn Đất tổ chức hội nghị tổng kết sản xuất lúa vụ Đông Xuân 2015-2016 triển khai nhiệm vụ sản xuất vụ Hè thu, Thu đông 2016, do ông Giang Quang - Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì, điều hành hội nghị, tham dự có đại diện lãnh đạo các cơ quan cấp tỉnh: Chi cục Trồng trọt và BVTV, Chi cục thủy lợi, Phòng Nông nghiệp, Trung tâm Khuyến nống; lãnh đạo các cơ quan, đoàn thể huyện và UBND các xã, thị trấn.

        Vụ sản xuất Đông Xuân 2015-2016 diễn ra trong bối cảnh thời tiết diễn biến bất thường, chịu tác động xấu của hiện tượng El Nino, thiếu nước sản xuất... Khắc phục khó khăn, dưới sự lãnh đạo của UBND huyện, chỉ đạo hướng dẫn tích cực của cơ quan chuyên môn, sự nỗ lực cố gắng của bà con nông dân tổng diện tích gieo trồng được 80.804 ha, đạt 99,99 % kế hoạch (80.815 ha). Tuy nhiên, tình hình thiên tai, dịch bệnh và xâm nhập mặn trong vụ đã làm ảnh hưởng gây thiệt hại cho 35.325,65 ha, ảnh hưởng đến năng suất, sản lượng chung của cả vụ, ước năng suất bình quân 6,015 tấn/ha, đạt 81,03% kế hoạch (KH 7,42 tấn/ha), sản lượng ước 485.875 tấn, đạt 81,02% kế hoạch (599.647 tấn). So với vụ Đông Xuân 2014-2015 diện tích giảm 826 ha, năng suất giảm 1,40 tấn/ha, sản lượng giảm 121.013 tấn.

Hội nghị tổng kết sản xuất lúa vụ Đông xuân 2015-2016

          Tại hội nghị, các đại biểu đã đi sâu phân tích những khó khăn, hạn chế trong sản xuất vụ Đông Xuân 2015-2016; đồng thời, đề ra phương hướng, giải pháp và kế hoạch sản xuất Hè thu, thu đông 2016 với các chỉ tiêu cụ thể:

         - Vụ Hè thu: kế hoạch gieo sạ với diện tích là 80.815 ha, năng suất bình quân 5,32 tấn/ha, sản lượng 429.936 tấn.

          - Vụ Thu đông (vụ 3): kế hoạch gieo sạ với diện tích là 6.000 ha, năng suất bình quân 5,2 tấn/ha, sản lượng 31.200 tấnịnh hướng sản xuất là trong vùng qui hoạch và trên nền đất Hè thu sớm)./.

 Thanh Vũ

 

 


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; Báo cáo tổng kết sản xuất lúa vụ Đông xuân 2015-2016 và phương hướng nhiệm vụ vụ Hè thu, Thu đông 2016.doc