Cổng thông tin điện tử huyện Hòn Đất

Nông thôn mới

Xem với cỡ chữAA

Chủ tịch UBND huyện, ông Trương Văn Minh làm việc với xã Thổ Sơn

(08:00 | 27/04/2016)

          Sáng ngày 25/4/2016, Chủ tịch UBND huyệ, ông Trương Văn Minh dẫn đầu đoàn công tác của huyện, đã có buổi làm việc với lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã Thổ Sơn về tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 4, 4 tháng đầu năm và, chương trình công tác trọng tâm quý II năm 2016 và giải quyết một số vấn đề kiến nghị của địa phương.

 

        Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Văn Minh đã biểu dương những nổ lực và cố gắng của địa phương trong việc chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Theo đó, trong 4 tháng đầu năm, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục ổn đinh và có bước tăng trưởng so với cùng kỳ, như: công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, thu ngân sách... chất lượng giáo dục được nâng lên, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được duy trì thực hiện tốt, công tác chính sách xã hội được quan tâm thực hiện. Tình hình quốc phòng an ninh cơ bản ổn định; công tác cải cách hành chính, giải quyết khiếu nại tố cáo được quan tâm thực hiện. Triển khai công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 theo đúng quy định.

Ông Trương Văn Minh, Chủ tịch UBND huyện (đứng giữa)

Đoàn công tác khảo sát thực địa tại cống Cây Me 2

Tuy nhiên, vẫn còn một số khó khăn và cần quan tâm chỉ đạo như: Kinh tế tuy có phát triển nhưng còn chậm; chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi chậm; kinh tế tập thể chậm phát triển; chỉ đạo xây dựng nông thôn mới chưa quyết liệt; tình hình xây cất, tôn tạo trái phép các cơ sở thờ tự còn diễn biến phức tạp; tranh chấp, khiếu kiện trong nhân dân còn diễn biến phức tạp nhất là về lĩnh vưc đất đai; tình hình an ninh trật tự, tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông còn diễn ra; một bộ phận nhân dân còn trông chờ ỷ lại chính sách đãi ngộ của nhà nước, thiêu ý chí phấn đấu vươn lên...

 Hình số 3.JPG

Ông Trương Văn Minh, Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận

Chủ tịch UBND huyện Trương Văn Minh nhấn mạnh, trong thời gian tới xã Thổ Sơn cần tiếp tục phát huy những kết quả đạt được và cần quan tâm tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt một số nội dung chủ yếu sau:

- Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các bước về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp theo hướng dẫn của huyện. Làm tốt công tác tuyên truyền đến tận người dân để tích cực tham gia bầu cử trong ngày 22/5/2016.

- Tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế, nhất là các lĩnh vực có tiềm năng và có khả năng phát triển trong thời gian tới, gắn với quan tâm thực hiện các lĩnh vực, các chỉ tiêu đạt còn thấp so với kế hoạch.

- Chỉ đạo tiếp tục thực hiện tốt công tác thu ngân sách và chống thất thu thuế.

- Thực hiện tốt chuyển đổi cây trồng vật nuôi. Xây dựng mô hình tôm - lúa, tôm công nghiệp hiệu quả để làm điểm nhân rộng trên địa bàn; tận dụng tiềm năng lợi thế để phát triển kinh tế biển, du lịch sinh thái vùng ven biển.

- Đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch bệnh, nhất là trong điều kiện thiếu nước sinh hoạt hiện nay. Tích cực vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế tự nguyên đạt kế hoạch.

- Đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và kiềm chế có hiệu quả tai nạn giao thông. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác tiếp công dân và giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo để đảm bảo phục vụ tốt công tác bầu cử.

 

hình số 2.JPG

Thanh Vũ