Cổng thông tin điện tử huyện Hòn Đất

Nông thôn mới

Xem với cỡ chữAA

HĐND huyện giám sát xây dựng nông thôn mới xã Mỹ Lâm

(14:13 | 19/09/2016)

             Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện Hòn Đất vừa có cuộc giám sát trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới tại xã Mỹ Lâm. Cùng dự, có ông Giang Quang và bà Bùi Thị Mến – Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện.

         Buổi giám sát HĐND huyện về xây dựng xã nông thôn mới ở xã Mỹ Lâm.JPG

Buổi giám sát HĐND huyện về xây dựng xã nông thôn mới ở xã Mỹ Lâm - Ảnh: NGỌC TÂN.

Theo báo cáo, từ khi triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đến nay, xã Mỹ Lâm huy động tổng số vốn đầu tư hơn 23 tỷ 300 triệu đồng. Trong đó, nguồn vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ 17 tỷ 200 triệu đồng và nhân dân đóng góp hơn 6 tỷ 100 triệu đồng để xây dựng cầu, đường giao thông nông thôn, nhà văn hóa, gắn với trụ sở ấp. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nên tạo được sự đồng thuận cao trong cả hệ thống chính trị và đông đảo quần chúng nhân dân tích cực tham gia. Từ đó, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đời sống vật chất và tinh thần của người dân từng bước được nâng lên rõ rệt. Tính đến nay, xã Mỹ Lâm cơ bản đạt được 18/19 tiêu chí, còn tiêu chí về vật chất văn hóa sẽ phấn đấu sớm hoàn thành để đưa xã nhà đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2016. Tuy nhiên, qua giám sát cho thấy, một số tiêu chí đã đạt vẫn còn ở mức trung bình khá hoặc thiếu bền vững. Phát biểu tại buổi giám sát, ông Giang Quang – Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện đã ghi nhận những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Mỹ Lâm đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, mong muốn các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể xã cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, hội viên và quần chúng nhân dân; Xem Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới là một nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong phát triển kinh tế - xã hội. Cùng với đó, Ban quản lý của xã tranh thủ sự hỗ trợ của các ngành chuyên môn khẩn trương rà soát, đánh giá thực chất những tiêu chí đạt và chưa đạt để có giải pháp thực hiện, phấn đấu đến cuối năm 2016 xã Mỹ Lâm được tỉnh công nhận xã nông thôn mới.

Ông Giang Quang - Ủy viên BTV, Phó chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại buổi giám sát.JPG

Ông Giang Quang - Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại buổi giám sát - Ảnh: NGỌC TÂN.

 

Ngọc Tân