Cổng thông tin điện tử huyện Hòn Đất

Nông thôn mới

Xem với cỡ chữAA

Mỹ Lâm phấn đấu đạt chuẩn Nông thôn mới vào cuối năm 2016

(16:30 | 10/10/2016)

 Thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đang được các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể trong xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất tích cực triển khai, với quyết tâm đến cuối năm 2016 để hoàn thành 19/19 tiêu chí đã đề ra.

 Bà con nông dân xã Mỹ Lâm thu hoạch lúa Đông xuân.JPG

Bà con nông dan xã Mỹ Lâm đang thu hoạch lúa Đông Xuân - Ảnh: NGỌC TÂN

Trước khi bắt tay vào xây dựng xã nông thôn mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Mỹ Lâm đã thực hiện khá tốt các chính sách: “xóa đói giảm nghèo”, phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, phong trào giúp nhau làm giàu; chuyển giao mô hình mới nhằm nâng cao thu nhập cho nông hộ. Đây chính là nền tảng khá vững chắc để địa phương bước vào thời kỳ xây dựng nông thôn mới. Năm 2011, khi được huyện chọn làm xã điểm xây dựng nông thôn mới, đảng bộ xã Mỹ Lâm đã xác định phát triển nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị. Từ chỗ xây dựng tổ điểm, ấp điểm, phong trào xây dựng nông mới đã phát triển rộng khắp trên địa bàn toàn xã.  Sau hơn 5 năm triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, xã Mỹ Lâm đã đạt được 18/19 tiêu chí, đáng chú ý là các tiêu chí về phát triển sản xuất, thủy lợi, việc làm, y tế, trường học và giảm nghèo đạt tỷ lệ khá cao. Cùng việc phát triển cây lúa, Đảng bộ, chính quyền xã đã lãnh đạo nhân dân chuyển đổi cơ cấu, cây trồng, vật nuôi thích hợp theo từng mô hình. Chính vì thế, đã tạo nhiều thuận lợi cho nông dân và hội viên tiếp cận các tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa giống mới vào sản xuất và nhất là đã cơ giới hóa đạt từ 80-100% tùy theo từng công đoạn trong sản xuất nông nghiệp, góp phần tạo việc làm, xóa đói giảm nghèo và nâng cao thu nhập cho người dân. Nhờ vậy, đến nay tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã còn 4,44%; thu nhập bình quân đầu người là trên 33,7 triệu đồng/người/năm. Tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống vật chất và tinh thần người dân tiếp tục được cải thiện. Đường giao thông tỏa đi khắp các xóm, ấp, một số tuyến đã được bê tông hoá vững chãi. Ông Nguyễn Văn Hoàng, Trưởng Ban lãnh đạo ấp Tân Hưng, xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất chia sẻ, xác định xây dựng nông thôn mới là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, vì vậy Đảng bộ, chính quyền xã đã huy động cả hệ thống chính trị, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức của người dân để tích cực tham gia cùng địa phương xây dựng các tiêu chí nông thôn mới.

Bà con nông dân xã Mỹ Lâm đưa cơ giới hóa và sản xuất nông nghiệp.JPG

Bà con nông dân đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp - Ảnh: NGỌC TÂN

Theo ông Lưu Minh Thuận - Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ Lâm cho rằng, xây dựng thành công xã nông thôn mới đã khó, duy trì và giữ vững các tiêu chí còn khó khăn hơn. Vì vậy, Đảng bộ và chính quyền xã đã có kế hoạch tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được, đảm bảo tính bền vững, lâu dài, trong đó yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã phát huy tính tự lực, tinh thần tận tụy, năng động, sáng tạo, thể hiện quyết tâm chính trị cao hơn nữa. Đồng thời chịu khó tìm tòi những mô hình hay để tiếp tục phát triển nông nghiệp, nông thôn và nâng cao đời sống nhân dân.

Xây dựng GTNT ở xã Mỹ Lâm.JPG

Xây dựng GTNT ở xã Mỹ Lâm - Ảnh: NGỌC TÂN

 

 Mặc dù, còn nhiều khó khăn, vất vả nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, chung sức một lòng, tin tưởng rằng xã sẽ sớm hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới vào cuối năm 2016 đúng theo lộ trình đã đề ra.

Ngọc Tân