Cổng thông tin điện tử huyện Hòn Đất

Nông thôn mới

Xem với cỡ chữAA

Hội nghị đối thoại doanh nghiệp xây dựng cơ bản năm 2016

(07:26 | 21/11/2016)

 Để tháo gỡ những khó khăn, vướng mức trong lĩnh vực xây dựng cơ bản, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức đối thoại với 50 doanh nghiệp đại diện cho các doanh nghiệp thực hiện công tác xây dựng cơ bản năm 2016 trên địa bàn huyện 

 IMG_20161117_082109.jpg

 

Năm 2016 tổng kế hoạch vốn đầu tư phân cấp cho huyện quản lý là: 166,5 tỷ đồng (Gồm các nguồn vốn: vốn cân đối ngân sách địa phương: 19,9 tỷ đồng; vốn xổ số kiến thiết: 45,4 tỷ đồng; vốn vay tín dụng ưu đãi: 3,3 tỷ đồng; vốn quỹ đầu tư phát triển của Cty XSKT: 3,6 tỷ đồng; vốn cấp bù thủy lợi phí: 24 tỷ đồng; vốn Nghị định 42/NĐ-CP: 24,2 tỷ đồng; vốn Nghị định 35/NĐ-CP: 45,9 tỷ đồng). Giá trị khối lượng hoàn thành 10 tháng đầu năm 2016 là 117,5 tỷ đồng đạt 70,57% so với kế hoạch vốn đầu tư, cấp phát 108,4 tỷ đồng đạt 65,10% so với kế hoạch vốn cấp phát và đạt 92,25% so với giá trị khối lượng hoàn thành.

Tại hội nghị, các doanh nghiệp đã đối thoại với UBND huyện về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện những công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện như: giá vật tư, vướng mặt bằng trong quá trình thi công, công tác phối hợp giải quyết khó khăn giữa chính quyền địa phương và đơn vị thi công, thủ tục thanh quyết toán…

Kết luận hội nghị, ông Trương Văn Minh – Chủ tịch UBND huyện đã ghi nhận những kết quả đạt được của các ngành và các doanh nghiệp thực hiện xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện, qua đó cũng lắng nghe và chia sẻ những khó khăn của doanh nghiệp trong thời gian qua. Để thực hiện tốt hơn công tác xây dựng cơ bản của huyện trong thời gian tới, Chủ tịch UBND huyện đề nghị các ngành, các địa phương và các doanh nghiệp khắc phục những khó khăn, chủ động phối hợp, trong công tác giải phóng mặt bằng, đơn giản hóa thủ tục hành chính, kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi công công trình để hoàn thành kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2016 và những năm tiếp theo. Bên cạnh đó, ông Trương Văn Minh cũng yêu cầu các ngành chuyên môn sớm hoàn chỉnh quy trình thực hiện thủ tục, hồ sơ lĩnh vực xây dựng cơ bản và văn bản giao nhiệm vụ thẩm định dự án quản lý đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện./.

Tin và ảnh: Thanh Vũ