Cổng thông tin điện tử huyện Hòn Đất

Nông thôn mới

Xem với cỡ chữAA

Sơ kết chương trình xây dựng nông thôn mới

(10:50 | 24/07/2017)

        Ngày 24/7, Ủy ban nhân dân huyện Hòn Đất tổ chức hội nghị sơ kết công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm 2017. Ông Trương Văn Minh – Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hòn Đất chủ trì hội nghị.

ntm 6 thang.JPG 

Quang cảnh Hội nghị sơ kết

 

 

            Qua 6 tháng đầu năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể đã tổ chức quán triệt, tuyên truyền và cụ thể hóa vào điều kiện thực tế của từng địa phương. Đồng thời, xác định rõ hơn vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới. Từ đó, đã tạo được sự đồng thuận và củng cố lòng tin của người dân đối với Đảng, nhà nước. Nhờ vậy, mà diện mạo nông thôn ngày càng thêm khởi sắc, đời sống vật chất, tinh thần của ngường dân từng bước được nâng lên đáng kể. Các nội dung về xây dựng nông thôn mới được triển khai thực hiện khá đồng bộ. Đến nay, toàn huyện có 2 xã Sơn Kiên và Mỹ Lâm đạt chuẩn nông thôn mới; có 2 xã đạt từ 15-16 tiêu chí; 9 xã đạt từ 9-14 tiêu chí và 01 xã mới chỉ đạt được 6 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Tại hội nghị, các đại biểu đã cùng nhau thảo luận bàn biện pháp thực hiện trong thời gian tới. Theo đó, từ nay đến năm 2020 cần tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp, tích cực tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ. Thực hiện công khai, minh bạch các nguồn vốn do nhân dân đóng góp, với phương châm “Dân biết, dân chọn, dân làm, dân kiểm tra giám sát và hưởng thụ”. Phấn đấu đến cuối năm 2017, có thêm xã Mỹ Thuận đạt 19/19 tiêu chí và xã Sơn Bình cơ bản đạt từ 10 tiêu chí trở lên, các xã còn lại phải đạt thêm từ 2 tiêu chí trở lên. Tích cực chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nông dân, nhằm giúp họ nâng cao thu nhập một cách bền vững. Tiếp tục thực hiện tốt Đề án 03 của Tỉnh ủy về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đảng viên nông thôn đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn mới đến năm 2020. 

 

Tin và ảnh: NGỌC TÂN