Cổng thông tin điện tử huyện Hòn Đất

Tài nguyên môi trường

V/v tháo dỡ các đập ngăn mặn, giữ ngọt phục vụ sản xuất, sinh hoạt mùa khô năm 2016

(09:11 | 04/07/2016)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   259_TB-UBND.pdf