Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Lịch làm việc

Lịch làm việc của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện (Từ ngày 01 đến ngày 15/6/2018)

(08:25 | 06/06/2018)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   114 TB-UBND.pdf