Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Lịch làm việc

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và lãnh đạo hai ban của HĐND huyện (Từ ngày 16 đến 30/06/2017)

(14:30 | 22/06/2017)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   23 TB-HĐND.pdf