Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Lịch làm việc

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và lãnh đạo hai ban của HĐND huyện (Từ ngày 01 đến 15/07/2017)

(07:48 | 05/07/2017)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   24 TB-HĐND.pdf