Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Lịch làm việc

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và lãnh đạo hai ban của HĐND huyện (Từ ngày 16 đến 31/08/2017)

(07:59 | 18/08/2017)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   29 TB-HĐND.pdf