Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Lịch làm việc

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và lãnh đạo hai ban của HĐND huyện (Từ ngày 01 đến 15/10/2017)

(16:14 | 04/10/2017)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   36 TB-HĐND.pdf