Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Lịch làm việc

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và lãnh đạo hai ban của HĐND huyện (Từ ngày 16 đến 31/10/2017)

(16:42 | 18/10/2017)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   37 TB-HĐND.pdf