Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Lịch làm việc

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và lãnh đạo hai Ban của HĐND huyện (từ ngày 01 đến 15/12/2017)

(07:42 | 06/12/2017)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   47 TB-HĐND.pdf