Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Lịch làm việc

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và lãnh đạo hai ban của HĐND huyện (Từ ngày 02 đến 15/01/2018)

(14:59 | 04/01/2018)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   01 TB-HĐND.pdf