Cổng thông tin điện tử huyện Hòn Đất

Thông tin cần biết

Kế hoạch Triển khai thực hiện các quy định về khai thác thuỷ sản, bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản và chống, chặt phá rừng trên địa bàn huyện

(16:23 | 06/06/2018)

    Thực hiện Chỉ thị số 2937/CT-UBND ngày 29/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về tiển khai thực hiện các giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của Uỷ ban Châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và theo quy định (IUU); Công điện số 732/CĐ-TTg ngày 28/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về ngăn chặn, giảm thiểu và chấm dứt tàu cá và ngư dân Việt Nam khai thác hải sản trái phép vùng biển nước ngoài; Kế hoạch số 137/KH-UBND, ngày 11/10/2017 của UBND huyện về phối hợp tuần tra, kiểm soát chống chặt phá rừng phòng hộ ven biển và bảo đảm nguồn lợi thuỷ sản trên địa bàn huyện; Quyết định số 336/QĐ-UBND, ngày 31/01/2018 của Chủ tịch UBND huyện về việc kiện toàn Tổ công tác tuần tra, kiểm soát chống chặt phá rừng phòng hộ ven biển và bảo về nguồn lợi thuỷ sản.


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   15 KH-UBND.pdf quản lý khai thác thủy hải sản.pdf