Cổng thông tin điện tử huyện Hòn Đất

Thông tin cần biết

V/v Khám sàng lọc, phẩu thuật mắt nhân đạo miễn phí cho bệnh nhân nghèo

(10:44 | 03/07/2018)

      Được sự thống nhất của UBND huyện Hòn Đất, giao Phòng Y tế chủ trì tổ chức khám sàng lọc ở các xã, thị trấn để đưa đi phẫu thuật mắt vào ngày 22/7/2018 (Chủ nhật), tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hòn Đất.

      Phòng Y tế thông báo lịch khám sàng lọc ở các xã, thị trấn để mổ mắt, cụ thể như sau:

- Khám cho các xã Bình Giang, Bình Sơn vào ngày 09/7/2018 (Thứ hai) tại PKĐKKV Bình Sơn.

Khám cho thị trấn Hòn Đất, các xã Nam Thái Sơn, Thổ Sơn, Lình Huỳnh vào ngày 10/7/2018 (Thứ ba) tại BVĐK huyện Hòn Đất.

Khám cho các xã Mỹ Thuận, Mỹ Hiệp Sơn vào ngày 11/7/2018 (Thứ tư) tại Trạm Y tế xã Mỹ Thuận.

- Khám cho các xã Sơn Bình, Sơn Kiên, Mỹ Thái vào ngày 16/7/2018 (Thứ hai) tại trạm Y tế xã Sơn Kiên.

- Khám cho thị trấn Sóc Sơn vào ngày 17/7/2018 (Thứ ba) tại PKĐKKV Sóc Sơn.

 Khám cho các xã Mỹ Lâm, Mỹ Phước vào ngày 18/7/2018 (Thứ tư) tại trạm Y tế xã Mỹ Lâm.

+ Ngày 19, 20/7/2018 (Thứ năm, Thứ sáu), khám vét tại Bệnh viện đa khoa huyện Hòn Đất.

 

+ Ngày 22/7/2018, Tập trung về mổ tại Bệnh viên đa khoa huyện Hòn Đất. (Sáng ngày 22/7 người bệnh không ăn sáng, đến bệnh viện sớm để làm xét nghiệm máu)