Cổng thông tin điện tử huyện Hòn Đất

Thông tin cần biết

V/v hỗ trợ Thiết kế mới hoặc nâng cấp miễn phí Trang thông tin điện tử (website) cho các tổ chức, các nhân trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

(10:25 | 27/07/2018)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   779-TB-SCT.signed.pdf