Cổng thông tin điện tử huyện Hòn Đất

Thông tin cần biết

V/v ủy quyền điều hành công việc của UBND huyện và giải quyết các công việc thuộc Chủ tịch UBND huyện phụ trách

(08:07 | 10/08/2018)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   3624 QĐ-UBND.signed.pdf