Cổng thông tin điện tử huyện Hòn Đất

Thông tin cần biết

V/v treo Quốc kỳ và nghỉ Lễ kỷ niệm 73 năm ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2018))

(09:02 | 22/08/2018)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   299 TB-UBND.signed.pdf