Cổng thông tin điện tử huyện Hòn Đất

Thông tin cần biết

V/v cấm tàu thuyền ra biển trong thời điểm xảy ra bão số 1 (PABUK)

(14:56 | 02/01/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   Cong van 02.pdf