Cổng thông tin điện tử huyện Hòn Đất

Thông tin cần biết

V/v thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND huyện, về đăng ký thực hiện phong trào thi đua "Doanh nghiệp tỉnh Kiên Giang hội nhập và phát triển" năm 2019

(15:28 | 18/03/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   377 VP-TH.pdf