Cổng thông tin điện tử huyện Hòn Đất

Thông tin cần biết

Xem với cỡ chữAA

Công khai địa chỉ đường dây nóng, hộp thư điện tử để tiếp nhận, xử lý, giải quyết phản ánh, kiến nghị, tố cáo về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà trong giải quyết công việc của UBND huyện đối với người dân, doanh nghiệp

(18:00 | 12/11/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 310 TB-UBND.signed.pdf