Cổng thông tin điện tử huyện Hòn Đất

Thông tin cần biết

Xem với cỡ chữAA

Về việc đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng

(09:00 | 22/01/2020)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 08 TB-UBND.signed.pdf