Cổng thông tin điện tử huyện Hòn Đất

Thông tin cần biết

Xem với cỡ chữAA

Về việc đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn cất lượng

(15:25 | 08/06/2020)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 215 TB-UBND.signed.pdf