Cổng thông tin điện tử huyện Hòn Đất

Thông tin cần biết

Xem với cỡ chữAA

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 34-NQ/TU ngày 13/07/2020 của Ban Chấp hành Tỉnh ủy về tăng cường các giải pháp quảm lý ngăn chặn, chấm dứt tàu cá và ngư dân trong tỉnh vi phạm vùng biển nước ngoài để khai thác hải sản trái pháp luật trên địa bàn tỉnh KG

(15:28 | 14/09/2020)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 116 KH-UBND.signed.pdf