Cổng thông tin điện tử huyện Hòn Đất

Thông tin cần biết

Xem với cỡ chữAA

Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 59-CTr/TU ngày 11/09/2020 của tỉnh Ủy Kiên Giang về thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/03/2020 của Ban bí Thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa... thiên tai

(15:05 | 29/12/2020)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 146 KH-UBND.signed.pdf