Cổng thông tin điện tử huyện Hòn Đất

Thông tin cần biết

V/v treo Quốc kỳ và nghỉ lễ kỷ niệm 72 năm ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2017)

(16:06 | 23/08/2017)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   164 TB-UBND.pdf