Cổng thông tin điện tử huyện Hòn Đất

Thông tin cần biết

Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc nghe báo cáo kết quả khảo sát tình hình sản xuất nông nghiệp và thực hiện quy hoạch vùng sản xuất, đầu tư cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện và chỉ đạo công tác phòng, chống lũ sớm năm 2017

(14:32 | 14/09/2017)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   68 TB-VP.pdf