Cổng thông tin điện tử huyện Hòn Đất

Phòng ban chuyên môn

Phòng Dân tộc

(10:14 | 22/11/2016)

 

PHÒNG DÂN TỘC

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐT: (077) 3779008

Danh Ân

Trưởng phòng

Nguyễn Văn Phước

Phó Trưởng phòng