Cổng thông tin điện tử huyện Hòn Đất

Phòng ban chuyên môn

Phòng Tư pháp

(10:19 | 22/11/2016)

 

PHÒNG TƯ PHÁP

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐT: (077) 3841073

Nguyễn Thanh Tuấn

Trưởng phòng

 Nguyễn Văn Thắng

 Phó Trường phòng