Cổng thông tin điện tử huyện Hòn Đất

Phòng ban chuyên môn

Phòng Y tế

(10:23 | 22/11/2016)

 

PHÒNG Y TẾ

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐT: (077) 3786844

Nguyễn Văn Trực

Trưởng phòng

Bùi Văn Thành

Phó Trường phòng