Cổng thông tin điện tử huyện Hòn Đất

Phòng ban chuyên môn

Phòng Văn hóa - Thông tin

(10:25 | 22/11/2016)

 

PHÒNG VĂN HÓA

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐT: (077) 3841288

Trần Thị Lệ Hiền

Trưởng phòng

Trần Ngọc Phú

Phó Trường phòng