Cổng thông tin điện tử huyện Hòn Đất

Phòng ban chuyên môn

Phòng Tài nguyên và Môi trường

(10:27 | 22/11/2016)

 

PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐT: (077) 3841984

Phạm Tấn Trọng

Trưởng phòng

Vũ Hoài Phương

Phó Trường phòng