Cổng thông tin điện tử huyện Hòn Đất

Phòng ban chuyên môn

Phòng Tài chính - Kê hoạch

(10:32 | 22/11/2016)

 

PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ HOẠCH

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐT: (077) 3841015 - 3841332

Nguyễn Thị Kim Hoa

Trưởng phòng

Lê Gia Hiện

Phó Trường phòng