Cổng thông tin điện tử huyện Hòn Đất

Phòng ban chuyên môn

Thanh tra huyện

(10:34 | 22/11/2016)

 

THANH TRA HUYỆN

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐT: (077) 3841019

Đỗ Tiến Dũng

Chánh Thanh tra

Đinh Quang Vinh

Phó Chánh Thanh tra

Phạm Văn Hà

Phó Chánh Thanh tra