Cổng thông tin điện tử huyện Hòn Đất

Phòng ban chuyên môn

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

(10:39 | 22/11/2016)

 

PHÒNG NÔNG NGHIỆP & PTNT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐT: (077) 3841074

Đào Xuân Nha

Trưởng phòng

Cao Minh Trung

Phó Trưởng phòng

Dương Huy Bình

Phó Trưởng phòng