Cổng thông tin điện tử huyện Hòn Đất

Phòng ban chuyên môn

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

(10:41 | 22/11/2016)

 

PHÒNG LAO ĐỘNG – TB & XH

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐT: (077) 3841030

Vũ Văn Phước

Trưởng phòng

Phạm Hữu Thanh

Phó Trưởng phòng

Vũ Thị The

Phó Trưởng phòng