Cổng thông tin điện tử huyện Hòn Đất

Phòng ban chuyên môn

Phòng Giáo dục và Đào tạo

(10:43 | 22/11/2016)

 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐT: (077) 3841014

Nguyễn Xuân Hoàng

Trưởng phòng

Phạm Minh Hoàng

Phó Trưởng phòng