Cổng thông tin điện tử huyện Hòn Đất

Phòng ban chuyên môn

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

(10:45 | 22/11/2016)

 

PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐT: (077) 3786046

Đào Huy Hiếu

Trưởng phòng

Phạm Thanh Thuận

Phó Trưởng phòng

Vũ Đức Thiện

Phó Trưởng phòng