Cổng thông tin điện tử huyện Hòn Đất

Khối vận, Mặt trận và các Đoàn thể

Xem với cỡ chữAA

Hội Nông dân

(14:15 | 22/11/2016)

 

HỘI NÔNG DÂN

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐT: (0297) 3841202

Trần Xuân Nghi

Chủ tịch

Đinh Thị Thu

Phó Chủ tịch

Trần Huy Liệu

Phó Chủ tịch