Cổng thông tin điện tử huyện Hòn Đất

Khối vận, Mặt trận và các Đoàn thể

Huyện Đoàn

(14:19 | 22/11/2016)

 

HUYỆN ĐOÀN

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐT: (077) 3841184

Trần Huy Minh

Bí thư

Vũ Việt Hoài

Phó Bí thư

Giang Đức Minh

Phó Bí thư