Cổng thông tin điện tử huyện Hòn Đất

Khối vận, Mặt trận và các Đoàn thể

Xem với cỡ chữAA

Liên đoàn lao động

(14:23 | 22/11/2016)

 

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐT: (0297) 3841049

Phạm Văn Lý

Chủ tịch

Hà THị Kim Thu

Phó Chủ tịch

 

Phó Chủ tịch