Cổng thông tin điện tử huyện Hòn Đất

Khối vận, Mặt trận và các Đoàn thể

Xem với cỡ chữAA

Hội Liên hiệp Phụ nữ

(14:28 | 22/11/2016)

 

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐT: (0297) 3841319

Vũ Thị Lan

Chủ tịch

Nguyễn Bích Thảo

Phó Chủ tịch

Bùi Thị Quế

Phó Chủ tịch