Cổng thông tin điện tử huyện Hòn Đất

Khối vận, Mặt trận và các Đoàn thể

Xem với cỡ chữAA

Ủy ban Mặt trận tổ quốc

(14:30 | 22/11/2016)

 

ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐT: (0297) 3841025

Nguyễn Thành Đông

Chủ tịch

Nguyễn Thanh Sang

Phó Chủ tịch

Trần Quang Minh

Phó Chủ tịch