Cổng thông tin điện tử huyện Hòn Đất

Dân vận chính quyền

Phải nâng cao chất lượng hoạt động của đoàn thể ở địa bàn dân cư

(16:22 | 13/03/2017)

              Đồng chí Lâm Hoàng Sa - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, đặc biệt nhấn mạnh như vậy qua buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Hòn Đất, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Thổ Sơn (Hòn Đất) về việc thực hiện công tác dân vận (CTDV), ngày 7-3.

 

danvan6.JPG

Đồng chí Lâm Hoàng Sa (đứng) - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Hòn Đất về việc thực hiện công tác dân vận trên địa bàn huyện, chiều ngày 7-3-2017.

 

Theo đồng chí Lâm Hoàng Sa, nâng lên chất lượng hoạt động của Mặt trận, đoàn thể là phải chú trọng hoạt động ở địa bàn dân cư theo hướng gần dân, sát dân, thu hút được quần chúng nhân dân. Theo đó, đồng chí Lâm Hoàng Sa yêu cầu cấp ủy đặc biệt quan tâm CTDV, xem CTDV là nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị; CTDV cần được làm thường xuyên, liên tục, trường kỳ để thực sự mang lại hiệu quả. Đồng chí Lâm Hoàng Sa đề nghị các cấp ủy đảng cần triển khai quán triệt đầy đủ những văn bản về CTDV và cụ thể hóa sát với địa phương; quan tâm thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ dân vận, nhất là đào tạo cán bộ nữ, dân tộc, trẻ; chú trọng xây dựng mô hình “Dân vận khéo” phải thật sự có chất, không chạy theo lượng. Ngoài ra, đồng chí Lâm Hoàng Sa cũng đặc biệt yêu cầu CTDV Nhà nước phải được quan tâm nhiều hơn nữa, thực hiện tốt hơn nữa; CTDV Nhà nước được thể hiện thường xuyên, như cải cách thủ tục hành chính, lắng nghe, lấy ý kiến nhân dân trong thực hiện các nhiệm vụ ở địa phương…

Tại buổi làm việc, nhiều vấn đề về thực trạng CTDV được đoàn công tác của Tỉnh ủy đặt ra và được cấp huyện, cấp xã trả lời, làm rõ. Một trong những vấn đề đáng lưu ý là việc thực Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12-12-2013 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12-12-2013 của Bộ Chính trị ban hành quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, còn nhiều lúng túng, khó khăn. Đồng chí Nguyễn Thành Đông - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Hòn Đất nhận định, hoạt động của tổ dân vận ấp có nơi chưa mạnh; công tác phát triển đoàn viên, hội viên còn khó, việc tổ chức sinh hoạt chi đoàn, chi hội chưa thu hút được đông đảo đoàn viên, hội viên tham gia. Để thu hút quần chúng vào đoàn thể phần lớn các đoàn thể phải có mô hình hoạt động thiết thực như góp vốn xoay vòng, góp vốn mua bảo hiểm y tế, đào tạo nghề…

 

Danvan7.JPG

Các đồng chí: Lâm Hoàng Sa (bìa trái) - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Trần Đức Mậu (thứ hai, từ trái qua) - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Hòn Đất trao đổi với các cán bộ huyện Hòn Đất về việc thực hiện công tác dân vận, chiều ngày 7-3-2017.

 

           Bên cạnh một số khó khăn, thời gian qua, Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Hòn Đất quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo CTDV trong hệ thống chí trị đạt được nhiều kết quả. Huyện chú trọng củng cố, kiện toàn tổ chức, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ dân vận, Mặt trận, các đoàn thể, phát triển đảng viên trong đoàn viên, hội viên. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” được huyện tiếp tục quan tâm thực hiện, năm 2016, toàn huyện đăng ký được 270 mô hình “Dân vận khéo”. CTDV chính quyền tiếp tục được quan tâm, thực hiện cải cách thủ tục hành chính, duy trì thực hiện tốt cơ chế “một cửa”, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện khá tốt. Riêng tại xã Thổ Sơn, Thường trực Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã làm việc với Khối Dân vận, Mặt trận, các đoàn thể và hội quần chúng theo định kỳ hàng quý khá tốt; Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã duy trì tốt việc đọc báo đầu tuần gắn với nghe báo cáo tình hình công tác của các ngành, đoàn thể để kịp thời chỉ đạo, giải quyết... 

Tin và ảnh: THU OANH (Báo Kiên Giang)