Cổng thông tin điện tử huyện Hòn Đất

UBND huyện

Thường trực Ủy ban nhân dân huyện

(10:02 | 01/11/2016)

 

 

ĐƠN VỊ

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

THƯỜNG TRỰC
UBND

Trương Văn Minh

Chủ tịch UBND huyện

Đỗ Văn Tân

Phó Chủ tịch UBND huyện - Kinh tế

 

Phó Chủ tịch UBND huyện - Văn hóa Xã hội

Phạm Thanh Văn

Phó Chủ tịch UBND huyện – Nông, Lâm Ngư