Cổng thông tin điện tử huyện Hòn Đất

HĐND huyện

Thường trực và hai Ban của Hội đồng nhân dân huyện

(10:08 | 01/11/2016)

 

ĐƠN VỊ

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

THƯỜNG TRỰC

Trần Đức Mậu

Chủ tịch HĐND huyện

Giang Quang

Phó Chủ tịch thường trực HĐND huyện

Bùi Thị Mến

Phó Chủ tịch HĐND huyện

Ban Kinh tế - Xã hội

Nguyễn Thành Đông

Trưởng ban

Nguyễn Văn Dương

Phó Trưởng ban

Ban Pháp chế

Phạm Quang Triều

Trưởng ban

Đào Thị Thu Huyền

Phó Trưởng ban