Triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết TW 6
(08:03 | 19/04/2018)

          Ngày 18/4, Ban Thường vụ huyện ủy Hòn Đất tổ chức hội nghị triển khai các kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII. Đồng chí Trần Đức Mậu – Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện chủ trì hội nghị.

 IMG_1814.jpg

Đ/c Trần Đức Mậu chủ trì hội nghị

        Theo đó, các đại biểu tập trung nghiên cứu, thảo luận kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18, ngày 25-10-2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa II) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 20, ngày 25-10-2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21, ngày 25-10-2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) về “Tăng cường công tác dân số trong tình hình mới”. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Đức Mậu – Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện nhấn mạnh: Việc triển khai kế hoạch thực hiện các Nghị quyết Trung ương 6, (khóa XII) phải gắn chặt với thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng chí Bí thư huyện ủy cũng yêu cầu sau hội nghị này, các cơ quan, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản của Nghị quyết; tổ chức thực hiện nghiêm trên tinh thần bảo đảm chất lượng, đúng quy trình, nhằm đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ được giao.

Tin và ảnh: NGỌC TÂN