Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng, an ninh
(17:06 | 08/05/2018)

        Sáng ngày 7-5, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Hòn Đất phối hợp Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4, năm 2018. 

 2. Hòn Đất bồi dưỡng kiến thức an ninh quốc phòng cho 170 học viên.jpg

Hòn Đất tập huấn bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho 170 học viên.

 

          Tham gia có 170 học viên là chuyên viên, viên chức các ban ngành, đoàn thể, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân cấp huyện; hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở, tiểu học, mầm non; giáo viên các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở; bí thư, phó bí thư chi bộ, người đứng đầu các doanh nghiệp trên địa bàn huyện; công chức, cán bộ không chuyên trách cấp xã; bí thư, phó bí thư chi bộ, trưởng ấp, khu phố, tổ trưởng tổ dân phố, cụm dân cư, khu phố; chủ nhiệm, phó chủ nhiệm hợp tác xã thuộc xã; trưởng các đoàn thể ấp, khu phố; đại biểu hội đồng nhân dân cấp xã; đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam. Trong thời gian 4 ngày, các học viên sẽ được tìm hiểu các chuyên đề cơ bản như: Đường lối, quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về xây dựng nền quốc phòng, an ninh; Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế, xã hội gắn với tăng cường, củng cố, quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; Biên giới quốc gia bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, quản lý bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam trong tình hình mới; Một số nội dung cơ bản của các Luật Quốc phòng, Luật An ninh Quốc gia, Luật Nghĩa vụ Quân sự, Luật Giáo dục Quốc phòng An ninh, Luật Dân quân tự vệ, Luật Biên giới Quốc gia, Luật Biển Việt Nam và Pháp lệnh Dự bị động viên; Quan điểm, chủ trương, chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước Việt Nam; Đường lối quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình” bạo loạn lật đổ các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam. Thông qua lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh nhằm nâng cao kiến thức quốc phòng cho cán bộ, đảng viên góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới./.

Tin và ảnh: VŨ TRÂM